459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Odkazy

Popisy nemocí a léků

BALCH F., James., BALCH A. a PHYLLIS. Bible předpisu zdravé výživy. 1. vydání. Praha: PRAGMA, 1998. 572 s. ISBN 80-7205-637-9.
COLLINS, Douglas, R. Diferenciální diagnostika prvního kontaktu. 3. vydání. Grada, 2007. 600 s. ISBN-13: 978-80-247-0897-3.
ČEŠKA, Richard, et al. Interna. 1. vydání. Triton, 2010. 876 s. ISBN-13: 978-80-7387-423-0.
GANONG, William F. Přehled lékařské fyziologie. 20. vydání. Galén, 2005. 890 s. ISBN-10: 80-7262-311-7.
HEHLMANN, Annemarie. Hlavní symptomy v medicíně. 1. vydání. Grada, 2010. 464 s. ISBN-13: 978-80-247-2612-0.
KITTNAR , Otomar, et al. Lékařská fyziologie. 1. vydání. Grada, 2011. 800 s. ISBN-13: 978-80-247-3068-4.
KLENER, Pavel, et al. Vnitřní lékařství. 4. přeprac. a dopl. vydání. Galén, 2011. 1174 s. ISBN-13: 978-80-246-1986-6.
LANGMEIER, Miloš, et al. Základy lékařské fyziologie. 1. vydání. Grada, 2009. 320 s. ISBN-13: 978-80-247-2526-0.
LUKÁŠ, K., ŽÁK, A., et al. Chorobné znaky a příznaky. 1. vydání. Grada, 2009. 520 s. ISBN-13: 978-80-247-2764-6.
LUKÁŠ, K., ŽÁK, A., et al. Chorobné znaky a příznaky 2. 1. vydání. Grada, 2011. 328 s. ISBN-13: 978-80-247-3728-7.
LÜLLMANN, H., K. MOHR, L. HEIN. Barevný atlas farmakologie. 5. vydání. Grada, 2007. 384 s. ISBN-13: 978-80-247-1672-5.
LÜLLMANN, Heinz a Klaus MOHR. Farmakologie a toxikologie. 15. vydání. Grada, 2004. 728 s. ISBN-10: 80-247-0836-1.
MAREK, Josef, et al. Farmakoterapie vnitřních nemocí. 4. vydání. Grada, 2010. 808 s. ISBN-13: 978-80-247-2639-7.
SILBERNAGL, Stefan a Agamemnon DESPOPOULOS. Atlas fyziologie člověka. 6. vydání. Grada, 2004. 448 s. ISBN-10: 80-247-0630-X.
SLÍVA J., VOTAVA M.: Farmakologie. 1. vydání. Praha: Triton, 2011. ISBN 978-80-7387-500-8.
Solen: Interní medicína pro praxi. [tištěné a online periodikum]. 2009- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.internimedicina.cz/. ISSN 1803-5256 (online verze).
Solen: Klinická farmakologie a farmacie. [tištěné a online periodikum]. 2009- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.klinickafarmakologie.cz/. ISSN 1803-5353 (online verze).
Solen: Medicína pro praxi. [tištěné a online periodikum]. 2009- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.medicinapropraxi.cz/. ISSN 1803-5310 (online verze).
Solen: Praktické lékárenství. [tištěné a online periodikum]. 2009- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.praktickelekarenstvi.cz/. ISSN 1803-5329 (online verze).
Solen: Urologie pro praxi. [tištěné a online periodikum]. 2009- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.urologiepropraxi.cz/. ISSN 1803-5299 (online verze).
SOUČEK, Miroslav, et al. Vnitřní lékařství. 1. vydání. Grada, 2011. 1788 s. ISBN-13: 978-80-247-2110-1.
Triton: Lékařské repetitorium Medicabáze.cz [online]. 2007- [cit. 2014-01-02]. Dostupné z: http://www.medicabaze.cz.cz/.
VOKURKA, Martin, et al. Patofyziologie pro nelékařské směry. 1. vydání. Karolinum, 2005. 218 s. ISBN-13: 978-80-246-0896-9.
ŽÁK, A., PETRÁŠEK, j., et al. Základy vnitřního lékařství. 1. vydání. Galén, 2011. 524 s. ISBN-13: 978-80-7262-697-7.

Popis potravin, vitaminů a minerálních látek

CASTLEMANN M.: Velká kniha léčivých rostlin. 1. vydání. Praha: Columbus, 2004. 635 s. ISBN 80-7249-177-6.
J. F., BALCH P. A.: Bible předpisu zdravé výživy. 1. vydání. Praha: PRAGMA, 1998. 572 s. ISBN 80-7205-637-9.
PAMPLONA-ROGER G. D.: Encyklopedie léčivých potravin. Vyd. 1. Praha : Advent-Orion, 2009. 391 s. ISBN: 80-7172-542-0.
VELÍŠEK J., HAJŠLOVÁ J.: Chemie potravin 1. Rozšířené a přepracované 3. vydání. Tábor: OSSIS, 2009. 602 s. ISBN 978-80-86659-15-2.
VELÍŠEK J., HAJŠLOVÁ J.: Chemie potravin 2. Rozšířené a přepracované 3. vydání. Tábor: OSSIS, 2009. 644 s. ISBN 978-80-86659-16-9.

Popis bylin, koření, léčivých hub

CASTLEMANN M.: Velká kniha léčivých rostlin. 1. vydání. Praha: Columbus, 2004. 635 s. ISBN 80-7249-177-6.
J. F., BALCH P. A.: Bible předpisu zdravé výživy. 1. vydání. Praha: PRAGMA, 1998. 572 s. ISBN 80-7205-637-9.
JAHODÁŘ L.: Léčivé rostliny v současné medicíně. 1. vydání. Praha: Havlíček Brain Team, 2010. 240 s. ISBN: 978-80-87109-22-9.
ODY P.: Velký atlas léčivých rostlin. 2. vydání. Praha: Knižní klub, 2004. 192 s. ISBN 80-242-1259-5.
ŠESTÁK M.: Encyklopedie léčivých rostlin [DVD]. [cit. 2014-10-10]. K zakoupení na: http://www.dkanet.cz/fytokonsult/byliny.htm [2014-10-10].
VALÍČEK P.: Houby a jejich léčivé účinky. 1. vydání. Benešov: Start, 2011. 152 s. ISBN: 978-80-86231-54-9.
VALÍČEK P.: Koření a jeho léčivé účinky. 1. vydání. Benešov: Start, 2005. 136 s. ISBN: 80-86231-34-8.
VALÍČEK P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu - 1. díl. 1. vydání. Benešov: Start, 2009. 336 s. ISBN: 978-80-86231-48-8.
VALÍČEK P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu - 2. díl. 1. vydání. Benešov: Start, 2010. 360 s. ISBN: 978-80-86231-52-5.
VALÍČEK P.: Léčivé rostliny Číny a Vietnamu - 3. díl. 1. vydání. Benešov: Start, 2014. 192 s. ISBN: 978-80-86231-61-7.
VALÍČEK P.: Léčivé rostliny třetího tisícíletí. 2. upravené vydání. Benešov: Start, 2012. 176 s. ISBN: 978-80-86231-57-0.
VALÍČEK P.: Rostlinné omamné drogy. 1. vydání. Benešov: Start, 2002. 191 s. ISBN: 80-86231-09-7.
VALÍČEK P.: Rostliny pro zdravý život. 2. upravené vydání. Benešov: Start, 2014. 232 s. ISBN: 978-80-86231-60-0.
VÁŇA P.: Rady bylináře Pavla 1. 1. vydání. Praha: Eminent, 2000. 108 s. ISBN 80-7281-012-X.
VÁŇA P.: Rady bylináře Pavla 2. 1. vydání. Praha: Eminent, 2005. 152 s. ISBN 80-7281-205-X.
VÁŇA P.: Rady bylináře Pavla 3. 1. vydání. Praha: Eminent, 2008. 174 s. ISBN 978-80-7281-349-0.

První pomoc, babské rady

KOLEKTIV AUTORŮ. 1000 rad domácího lékaře - Ověřené způsoby léčení běžných zdravotních obtíží. 1. vydání. Praha: Readers Digest Výběr, 2008. 448 s. ISBN 80-86880-64-8.
ZACKER, Christina. Domácí recepty proti nemocem. 2. vydání. Praha: Ikar, 2003. 319 s. ISBN 80-249-0306-7.
ZITTLAU, J., KRIEGISH, N. a HEINKEOVÁ P. Dagmar. Osvědčená domácí lékárna. 1. vydání. Praha: Ikar, 2006. 448 s. ISBN 80-249-0683-X.

Alternativní, celostní metody

ALTHERR J., BERMOND J., et al: Encyklopedie alternativní medicíny. 1. vydání. Reader´s Digest Výběr, 2010. 478 s. ISBN 978-80-7406-090-8.
ARCIMOVIČOVÁ J.: Čínská medicína pod pokličkou. 1. vydání. Praha: Pavel Dobrovský – BETA, 2004. 148 s. ISBN 978-80-7306-383-2.
BALCH BOIRON CH.: Budoucnost homeopatie. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2008. 152 s. ISBN 978-80-7336-491-5.
EBNER W. C.: Akupresura působí okamžitě. 1. vydání. Bratislava: Gemini, 1991. 195 s. ISBN 80-85265-14-1.
GEMMELL D. M.: Homeopatický domácí lékař. 1. vydání. Praha: Alternativa, 1991. 182 s. ISBN 80-85944-07-3.
HEŘT J.: Alternativní medicína a léčitelství - Kritický pohled [online]. Chomutov, 2010 [cit. 2012-11-02]. Dostupné z: http://www.sysifos.cz/files/Alternativni_medicina_Hert.pdf
HRABICA M.: Prvky, vitaminy a byliny trochu jinak. 2. vydání. Otrokovice: Miroslav Hrabica, 2000. 221 s. ISBN 80-902322-2-1.
HRABICA M.: Co nám tělo říká aneb Po stopách nemocí. 2. vydání. Otrokovice: Miroslav Hrabica, 2007. 448 s. ISBN 978-80-902322-7-3.
JOHARI H.: Tantra. 1. vydání. Praha: Pragma, 2001. 135 s. ISBN 80-7205-837-1.
KRUML F.: Numerologie číselných mřížek. Vyd. 1.  Praha: VolvoxGlobator, 2010. 251 s. ISBN 978-80-7207-776-2.
LEEPAGE V.: Šambhala - tajemství duchovní říše. Eugenika, 2003. 281 s. ISBN 80-89115-07-1.
LUNNY V.: Vůně života. 1. vydání. Praha: Onewomanpress, 2005. 273 s. ISBN 80-86356-40-X.
MAHESHWARANANDA P.: Systém Jóga v denním životě. 1. vydání. Vídeň: Ibera, 2000. 448 s. ISBN 3-85052-003-X.
MALACHOV G. P.: Jak vyléčit 200 nejčastějších nemocí. 1. vydání. Bratislava: Eugenika, 2007. 296 s. ISBN 978-80-89227-90-7.
MANDŽUKOVÁ J.: Co jíst, když…. 1. vydání. Benešov: Start, 2001. 159 s. ISBN 80-86231-17-8.
MIKLÁNEK J.: Homeopatické SOS pro každého. 1. vydání. Praha: J. Miklánek, 2004. 202 s. ISBN 80-239-3014-1.
NAVRÁTIL F.: Bowenova tlaková masáž. 1. vyd. Neratovice: Návrat ke zdraví, 2003. 199 s. ISBN 80-239-1470-7.
PATAKYOVÁ B., PATAKY J.: Reflexní diagnostika a katalog reflexních ploch. Praha: Eminent, 2002. 135 s. ISBN 80-7281-114-2.
PATAKYOVÁ B., PATAKY J.: Reflexní terapie jako životní styl. Praha: Eminent, 2007. 174 s. ISBN 978-80-7281-299-8.
RIETH S.: Léčivá síla jógy. 1. vydání. Praha: Euromedia Group, 2001. 216 s. ISBN 80-7202-884-7.
RÜDIGER D.: Nemoc jako řeč duše. 1. vydání. Praha: Pragma, 1998. 416 s. ISBN 80-7205-632-8.
RÜDIGER D.: Nemoc jako symbol. 1. vydání. Praha: PRAGMA, 2000. 459 s. ISBN 80-7205-615-8.
RÜDIGER D.: Jak odstranit potíže s trávením. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2006. 221 s. ISBN 80-7336-271-6.
RŮŽIČKA R.: Předlékařská první pomoc alternativními metodami. 1. vydání. Olomouc: Poznání, 2007. 205 s. ISBN 978-80-86606-72-9.
RŮŽIČKA R., SOSÍK R., WANG Y.: Tradiční čínská medicína v denním životě. 2. vydání. Olomouc: Poznání, 2007. 396 s. ISBN 978-80-86606-59-0.
SANKARAN R.: Základní kniha Homeopatie. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2009. 432 s. ISBN 978-80-7336-495-3.
SCHIRNER M.: Aromatické oleje. 1. vydání. Olomouc: Fontána, 2005. 255 s. ISBN 80-7336-207-4.
STEIN D.: Průvodce Reiki. Vyd. 1. Praha: VolvoxGlobator, 2004. 324 s. ISBN 80-7207-531-4.
STORCK U.: Technika masáže v rehabilitaci. 1. čes. vyd. Praha: GradaPublishing, 2010. 191 s. ISBN 978-80-247-2663-2.
TRUNGPA CH.: Shambhala: posvátná cesta bojovníka. 1. vydání. Praha: Pragma, 1999. 186 s. ISBN 80-7205-661-1.