459 popsaných nemocí, 517 článků bylin, 180 článků potravin, 136 skupin léčiv, 26 vitaminů a minerálních látek

Masáže, Terapie, Celostní medicína...

Vyhledávání

Dle měst Dle technik Poradna

Cíl stránek Náš člověk

Ikona Náš člověk
V našem životě usilujeme o ledasco, většina našich cílů směřuje ke zdravíštěstí a nalézání životního smyslu.
Tyto stránky si vzaly za cíl prezentovat odborníky, kteří Vám mohou být nápomocni v hledání těchto atributů.

Celostní přístup

Sami terapeuti, zde prezentovaní, spojují své techniky s celostním přístupem. V praxi by to mělo znamenat, že pokud Vás bude např. bolet paže, celostní terapeut by měl vzít v potaz nejen postižení Vaší končetiny, ale například i:

 • chybné držení těla, zatuhlost a stažení svalů zad, stažení břicha, pánve, končetin,…
 • psychický vliv, od oblíbené výmluvy „stres“, přes symboliku nemocí horní končetiny až po babskou radu, že jsme někoho chtěli praštit, ale zastavili jsme to v ruce…
 • nedostatek živin, minerálů, či vitaminů nutných pro náš pohybový aparát

Důvodů a příčin je možné nacházet nespočet. Řada terapeutů dospívá k poznání, že absence zdraví, či životního štěstí je zapříčiněna disharmonií či necelistvostí nás samých, což je jistě pravdivý, však pro nemocného bez terapeuta, těžko uchopitelný postoj.

Obrázek koruny stromů

Klasická, nebo alternativní medicína? Ta, či ona technika?

Obrázek stébla trávyNezáleží na technice, ale na člověku, jenž techniku provádí. Ať zvolíte práci na sobě samých, vše hubící lékový koktejl od tituly ověnčeného lékaře, či rotující virguli v rukou potrefeného šamana, vždy bude záležet především na účasti nás samotných při naší léčbě. Až za naším přístupem budou rozhodovat schopnosti terapeuta a jeho volba vhodné techniky.

Dnes alternativní směry sílí, protože k péči o zdraví si do svého repertoáru přidaly i usilování o štěstí a hledání smyslu života.

Cest je nespočet. Od změny pohybových a stravovacích návyků, přes etiku našich vztahů, až po kultivaci našich postojů…

Stránky Náš člověk si kladou za cíl měnit významný nedostatek celostního odvětví – nepřehlednost.
A přehledným způsobem prezentovat terapeuty, kteří Vám mohou být nápomocni na Vaší cestě.
Kéž Vám ukážeme toho nejlepšího učitele, jakého můžete najít – Vás samotné…

Na koho se obrátit? Jak poznat odborníka?

Výběr pro Vás vhodného terapeuta Vám může ušetřit nemalé finanční prostředky. Zkusme si selským rozumem popsat, jaký by měl profesionální terapeut být:Obrázek nitro stromu

 • Vzdělání: Těžko nám bude pomáhat masér, jenž nemá základní znalosti anatomie. Pochybné budou rady dietologa, který sám aktivně nevaří a nemá znalosti biochemických pochodů v lidském těle. Nedůvěryhodně bude vypadat rada, přestat užívat ty a ty léky od jedince bez medicínského vzdělání.
 • Výsledky a reference: Kdo má výsledky, má pravdu. O terapeutovi můžeme uvádět modré z nebe, ale nejdůležitější budou vždy Vaše zkušenosti.
 • Poradce by měl jít příkladem: Nemocný terapeut nám asi ke zdraví nepomůže. U poustevníka nemusíme nalézt ideální řešení partnerských vztahů. Bledý, rachitický jedinec nás asi ke zdravé stravě nedovede. Jak mít v životě dostatek finančních prostředků nás patrně nenaučí poradce při svém návratu z úřadu práce.
  Sečteno a podtrženo: Ať si k odborníkovi jdete pro cokoliv, měl by toho mít na rozdávání.
 • Praxe: Praktické zkušenosti tvoří odborníka. Zajímejte se, jakou má terapeut praxi. Zda se této práci věnuje na hlavní pracovní poměr, zda je jeho činnost jeho obživou.
 • Schopnost naslouchat: Terapeut, jenž mluví více, nežli naslouchá, v horším případě mluví především o sobě, patrně pomáhá více sobě nežli Vám.
 • Nepostradatelnost terapeuta: Pokud uslyšíte od poradce cokoliv ve stylu: „Beze mě se neobejdete…“, tak raději ruce pryč. Profesionál si je vědom, že je jen Vaším průvodcem, nikoli Vašim pánem.
 • Vztah ke konkurenci: Jestli Váš terapeut všechno zná, nikdy se nemýlí a všichni ostatní lékaři i „nelékaři“ dělají vše špatně, tak Vám přejeme s tímto „ředitelem zeměkoule“ mnoho zdaru.
 • Cena: Nenapíšeme Vám sem kolik má stát terapie, ale prozradíme něco důležitějšího:
  Opravdový profesionál Vám je schopen po prvním sezení naplánovat další postup terapie, dokonce by měl i zmínit limit (např. 3 terapie), po kterých nedojde-li ke zlepšení, tak Vás odkáže do jiných rukou.
 • Drahé nebo levné techniky: Změna pohybových a stravovacích návyků, přebudování naší etiky ve vztazích, či kultivace našich postojů a názorů, to vše jsou nejsilnější léky. Vše ostatní nám může pomoci, ale bude nás to stát nesrovnatelně více finančních prostředků.
 • Průvodce na naší úrovni: Pro profesionála není problém sestoupit z výšin své odbornosti na úroveň klienta a s pokorou trefně pomoci. Někteří z nás si zaslouží pokorné pohlazení, ale přiznejme si, že pádná kritika našeho konání je mnohdy efektivnější.

Slova tvůrců stránek

Obrázek lístekJe třeba zmínit, že stránky Náš člověk se snaží zpřehlednit nestejnorodé odvětví celostních technik. Stejně jako v jakémkoliv jiném oboru, i zde můžete narazit na nesouhlas některého terapeuta s některou technikou, dokonce může terapeut varovat klienty před jiným poradcem. A je to tak správně! Chceme vytvářet pravdivé informace, ke kterým patří i odborná kritika napříč naším odvětvím. Proto budeme i do budoucna usilovat o pravdivé uvádění referencí na těchto stránkách.

Přihlášení
 

Děkujeme za Vaší důvěru.